Asszertív magatartás és viselkedés technikák

Asszertivitás (önérvényesítés) gyakorlata

Asszertív magatartás és asszertivitásA viselkedés az ember látható és hosszabb ideig észlelhető megnyilvánulásainak jellemzése. A viselkedést meghatározza a környezet, a személy motivációi, attitűdjei, mentális és testi állapota. A személy tettei, verbális, nem-verbális vagy meta-kommunikációján (testnyelvi megnyilvánulásain) keresztül észlelhetjük viselkedését. Egy személy, és szemlélői sokszor eltérő véleménnyel vannak egymás észlelt viselkedéséről (perceived behaviour), annak hatásairól, ez konflikushoz vezethet, ami megfelelő kommunikációval elkerülhető.

Asszertív viselkedés (Wikipédia cikk) »

A viselkedés és a magatartás szinonimák, bár a viselkedés a pillanatnyi, a magatartás a tartós megnyilvánulás.

Az attitüd értékelő magatartás

A viselkedés és az attitűd társas viszonyban ciklusba szerveződik, méghozzá olymódon, hogy az

 • én attitűdöm kihat az én viselkedésemre,
 • az én viselkedésem kihat a te attitűdödre,
 • a te attitűdöd kihat a te viselkedésedre.

A két résztvevő között az attitűdök erősíthetik egymást, a ciklusból könnyen negatív, illetve pozitív spirál alakulhat ki.

A normális ember a fenti ciklus alapján mindig a saját viselkedését igyekszik megváltoztatni, amely döntésnek több oka van:

 • Önmaga megváltoztatása csupán akarat, lelkierő és elhatározás kérdése, legtöbbször nincs szükség hozzá külső erőre.
 • Az alkalmazkodás a túlélés eszköze, nekem kel alkalmazkodni, ha életben akarok maradni.
 • Nincs felhatalmazásom, jogalapom vagy egyéb ésszerű okom arra, hogy én határozzam meg, hogy szerintem másoknak mi a jó vagy a kívánatos.

Igazán éles, elfajult (veszélyes) konfliktus esetén az embernek sincs több választása, mint a vadonélő állatoknak, amelyek ilyenkor vagy harcbaszállnak vagy elfutnak (fight or flight).

Az emberi viselkedés sémái

Önmagunk és környezetünk elfogadása vagy el nem fogadása négy viselkedési alapszituációt eredményez, amelyet az alábbi ábrán tekinthetünk át.

Önmagunk elfogadása
Környezetünk el nem fogadása

Agresszív

 • Önbizalom hiánya
 • Mások elfogadásának hiánya
 • Negatív érzések mások iránt
 • Harag és vádaskodás
 • Felsőbbrendűségi érzés
 • Minden helyzetet kontrollálni akar
 • Nem érdekli mások érzése

Asszertív

 • Önbizalom, reális önértékelés
 • Mások és önmaga elfogadása
 • Felelősségvállalás
 • Érdeklik mások érzései, gondolatai
 • Őszinte, egyenes
 • Meghallgat másokat
 • Nyíltan kérdez
Környezetünk elfogadása

Manipulatív

 • Önbizalom hiánya, alacsony önértékelés
 • Mások és önmaga elfogadásának hiánya
 • Gyanakvás
 • Őszintétlenség
 • Mások önértékelését is aláássa
 • Depresszió, motiválatlanság

Passzív

 • Önbizalom hiánya, alacsony önértékelés
 • Önelfogadás hiánya
 • Negatív érzések önmaga iránt
 • Kisebbségi érzés
 • Önfeladás
 • Lelkiismeretfurdalás
 • Motiválatlanság
Önmagunk el nem fogadása

Viselkedési típusok

Személyes interakcióban, azaz szemtől-szemben:

 • Passzív

  Passzív ember viselkedésére az jellemző, hogy kerüli a problémás helyzeteket. A kommunikáció elől kitér, visszafogottan viselkedik.

 • Asszertív

  Az asszertív, vagy más szóval a kellő határozottságú és öntudatú emberre az jellemző, hogy környezetével összhangban igyekszik eléri céljait. Van önbizalma, határozott, szemkontaktust tart, erőt, nem alkalmaz, együttműködő. (A viselkedés minták között ez az aktív és pozitív kategória, tehát érdemes megismerni, megtanulni az asszertivitást, a józan önérvényesítést.)

 • Aggresszív

  Az aggresszív ember gyakran mérges, elvörösödik, felfújja magát, szuggesszív tekintetű. Általában erőteljesen gesztikulál, hangos, a véleményét tényként közli, ténynek állítja be.

 • Manipulatív

  A manipulatív ember próbálja rejteni érzelmeit, gondolatait, gyakran a környezetét utánozza, igyekszik a legsikeresebbnek tűnő társát utánozni, a többieket pedig megtéveszteni, saját sikere érdekében

A magatartás és viselkedés asszertív technikái

Asszertív magatartás és asszertivitásAz asszertív viselkedés az arany középút a behódoló (szubmisszív), alárendelt magatartásforma és a fenyegető (aggresszív) magatartásforma között.

Lényeges kelléke az asszertív személyiségnek, hogy tudja, hogy mit akar (elérni), és tisztában van a másik igényeivel is. Ennek alapján jogos önbizalom fogja el és magabiztos a fellépése.

A magabiztos fellépés alapja az önbecsülés, amely jótékonyan hat az önbizalmunkra, ezen keresztül a viselkedésünkre. Viselkedésünkből a kommunikáció az, amelyen keresztül le tudjuk mérni hatékonyságunkat, azaz, hogy elérjük-e célunkat. A kommunikáció négy lépéséből (közlő kódol és küld, vevő üzenetet veszi megfejti, válaszol, mindkét fél ellenőrzi, hogy a megértés megtörtént-e) nem felejti el, hogy akár ad, akár vesz, ellenőriznie kell a megértést, így alakul ki az együttműködés.

Szívós ellenállás esetén a monoton ismétlés technikáját (broken record) használja, általában meglepően jó eredménnyel.

Ezért azt mondja, amit gondol. De képes nemet mondani, visszautasítja a vállalhatatlan kéréseket. Véleménynyilvánításában konstruktív, ő maga pedig figyel mások gondolataira. A legfontosabb,, hogy ha nem ért valamit, akkor kérdez – ez az információszerzés asszertív módszere, nem pedig az, hogy ez hülyeség, ezt még soha nem hallottam, stb.

Az asszertivitás művészet, ezt mindenkinek meg kell tanulni! Hogyan legyünk önmagunk anélkül, hogy megbántanánk a másikat? Eredendően, születésünktől fogva magunkban hordozzuk az agresszivitást, amellyel saját területünket védjük és az akaratunkat érvényre juttatjuk, és a félelmet, amelyből passzivitásunk, megadásunk táplálkozik. Az asszertivitás nem csoda, de csodálatos hatása lehet, ha indulatainkat másokat tisztelve tudjuk kifejezni. Ha megvédjük magunkat anélkül, hogy másokat megbántanánk, ha meghallgatjuk a másik álláspontját és tudunk mindkettőnk számára elfogadható megoldást találni.

Asszertivitás, önérvényesítési készség

Asszertivitás és önérvényesítési készségAz asszertivitás, vagyis az önérvényesítés képessége olyan tulajdonság, amely ma már szinte minden jelentősebb munkakörben elvárt és „divatos” is. Az asszertivitás megmutatja, hogy ki mennyire mennyire képes saját szándékait, elképzeléseit, meggyőződését érvényre juttatni másokkal szemben, mennyire képes másokat saját véleménye irányba befolyásolni, miközben azért tiszteletben tartja a másik embert.

Az asszertivitás (önérvényesítés képessége), a saját szükségletek, kívánságok, akarat, célok érvényre juttatására való törekvés pozitív és negatív formát is ölthet. Pozitív esetben a célelérésre, teljesítményre való törekvéssel, mások megbántás nélküli meggyőzésével, határozottsággal párosul. Főleg olyan esetekben, ahol kiemelkedően fontos bizonyos feladatok következetes véghezvitele, ez a sajátosság nélkülözhetetlen lehet. Sok vezető érvényesülése esetében meghatározó tulajdonság.

Az asszertív egyén meggyőző, jó beszédű, céltudatos, határozott, elszánt, következetes, miközben tiszteletben tartja a másik egyén nézőpontjait és véleményét, annak személyiségét. Mindemellett azonban nagy szociális hatékonysággal rendelkezik, vagyis hatni tud más emberekre, könnyen el tudja fogadtatni saját álláspontját úgy, hogy a partnere közben valóban elhiszi, hogy nem neki van igaza. Az asszertív ember nem vonakodik kényes ügyeket intézni, magas pozícióban lévőkkel tárgyalni, eredeti célkitűzését nehézségek árán is véghez vinni. Akik dominanciára törekednek, néha erőszakosak, és szociális értelemben felfelé törekvők. Határozottan, habozás nélkül döntenek, s gyakran válnak vezetővé. Mások viszont inkább a háttérben szeretnek maradni, s másokra hagyják a döntést, a beszédet.

Magatartásból és viselkedésből kialakuló konfliktus

Az emberi csoortokban zajló események (csoportdinamika) közül a rossz, a nem kívánatos fajta a kellemetlenségből fejlődik ki, és négy szintje van:

 • Frusztráció, vagy erős bosszúság, bosszankodás
 • Düh vagy méreg
 • Aggresszió (fenyegetés)
 • Tettlegesség (erőszak)

A minket érő környezeti ingerekre - az eredmény (kifejlet) szempontjából - kétféleképpen reagáhatunk: vagy jó, vagy rossz lesz, amit választunk.

A választás előtt általában mérlegelünk, méghozzá többnyire a gátlók (inhibitors) és a beindítók (triggers) alapján.

A gátlók azok a dolgok, amelyek segítenek abban, hogy ne veszítsük el a türelmünket, ne jőjjünk ki a sodrunkból.

A beindítók a „rossz dolgok”, mindazok, amelyek miatt begerjedünk és érzelmeink veszik át a kontrollt a józan eszünk helyett.

Asszertív magatartás és viselkedés technikák - Mentalkomm Kft.

Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréning témakörei

IdőProgram
1. nap – A test színháza, érzelmek kifejezése
10.00. - 11.30.
 • Bemutatkozás, a tréning keretei.
 • Nem verbális bemutatkozó gyakorlat.
 • Az asszertív kommunikáció, az asszertív magatartás
  • jelentése, jelentősége
  • alapjai
  • használhatósága
 • A nem verbális kommunikáció jelentősége – fókuszban a tekintet. Hívogató szemek – gyakorlat. Félénk, agresszív, barátságos, magabiztos pillantás.
11.30. - 11.40.Kávészünet
11.40. - 13.10.
 • Némajáték testtartással, gesztusokkal, mimikával. Távolság szabályozás. Félénk, agresszív, magabiztos fellépés. Videó visszajelentés.
 • A nem verbális kommunikáció vokális szintje – hangerő, hangtónus, hanglejtés. Gyakorlat.
 • Relaxáció – a testbeszéd lelkünkre is visszahat.
13.10. - 14.00.Ebédszünet
14.00. - 15.30.
 • Kommunikáció – verbális, nonverbális, metakommunikáció
 • Értjük vagy félreértjük egymást?
 • Asszertivitás kérdőív kitöltése.
 • Asszertív, agresszív és szubmisszív magatartás jellemzői.
 • Az asszertív érzelem kifejezés és konfliktus megoldás három lépése. Érzelmek kifejezése vagy „lejátszása” – asszertivitás vagy acting out reakció.
15.30. - 15.40.Kávészünet
15.40. - 17.10.
 • Testi reakciók és a négy alapérzelem – szomorúság, düh, szorongás, öröm.
 • Sértődés, düh, ingerültség kimutatása agresszív és asszertív módon – szituációs gyakorlat.
 • Kritika fogadása és kifejezése.
 • Mások nemtetszésével való foglalkozás vagy azzal való nem törődés.
17.10. - 17.15.Kávészünet
17.15. - 18.00.
 • Mások jogtalan igényeivel szemben a nem tetszés kifejezése – szituációs gyakorlat.
 • Szubmisszív, manipulatív, agresszív és asszertív megoldások.
 • Dicséret elfogadása és adása asszertív módon – szituációs gyakorlat. A dicséretet visszautasító félénk magatartás.
 • Pozitív kommentár.
 • Házi feladat a következő ülésig.
 • A nap zárásaként relaxáció
2. nap – Információ kérés, szociális viselkedés
10.00. - 11.30.
 • Házi feladat megbeszélése.
 • Szituációs gyakorlatok:
 • Beszéd, információ
 • Szorongás oldása a beszélgetés folyamán: a beszélőre odafigyelés gyakorlatai.
 • Önbemutatás felvételi beszélgetés során. Videó visszajelentéssel.
11.30. - 11.40.Kávészünet
11.40. - 13.10.
 • Beszélgetés lezárása bőbeszédű partnerrel szemben – metakommunikációs jelzések és közbevágás
 • Szociális viselkedés
 • Személyes kérések megfogalmazása, szívességek kérése.
13.10. - 14.00.Ebédszünet
14.00. - 15.30.
 • Ismerősök jogtalan kéréseinek visszautasítása, nemet mondás készségének elsajátítása – törött lemez technika és tompítás.
 • Hibás áru kicseréltetése, étteremben reklamáció, stb.
15.30. - 15.40.Kávészünet
15.40. - 17.10.
 • Szomorúság, bánat, elzárkózás kifejezése – szituációs gyakorlat.
 • Agresszív (duzzogás, dac), szubmisszív és asszertív megoldásmódok. (A szituációs gyakorlatok elemzését esetenként videó felvétel segíti.)
 • A résztvevők által hozott problémás helyzetek gyakorlati megoldásai
17.10. - 17.15.Kávészünet
17.15. - 18.00.
 • A résztvevők igényei alapján egyéb gyakorlatok:
 • Információkérés – hivatalban, főnöktől, munkavállalással kapcsolatban, stb. Fizetésemelés kérése a főnöktől.
 • Ismerősök partira hívása. Randevú kérése. Stb.
 • A tréning tapasztalatainak megbeszélése.
 • Búcsúzás, zárás.

Jelentkezés Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréningre

Jelentkezzen Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréningre! A tréning célja, hogy elsajátítsa azokat a technikákat és módszereket amelyek segítenek érvényesülni a mindennapi kommunikációban.

Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréning
Jelentkezzen Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréningre!

További információ:

Csehák Hajnalka pszichológus tréner (06-20-353-7262)

info@mentalkomm.hu »

Asszertív magatartás és viselkedés technikák - Mentalkomm Kft.

A könyvespolcra ajánljuk

Libri partner program

Konrad Lorenz: Az agresszió

Konrad Lorenz: Az agresszió„Konrad Lorenz ezzel a könyvével robbant be a viselkedéstudományok harcias világába az ötvenes években. Témája az agresszió, az állatok legfontosabb viselkedés-szabályozó mechanizmusa, melynek működése révén az állatcsoportokban kialakul a rangsor, és lehetővé válik az erőforrások biológiailag optimális elosztását különösebb harcok nélkül. Ezt a biológusok számára könnyen érthető viselkedést járja körbe Lorenz a legkülönbözőbb fajok: halak, madarak, emlősök vizsgálatával, sőt az utolsó oldalakon szó esik arról az emberről, mint az állatfajok egyikéről, akiben szintén működik ez a szabályozó mechanizmus, bár a kultúra korlátai között. Ezt a felismerést nehezen emésztették meg a társadalomtudományok; Lorenz ironikusan meg is jegyezte, hogy a könyvével kapcsolatos reakciók is szépen bizonyítják az emberi agresszió létét és kíméletlenségét.”

(Csányi Vilmos)

Konrad Lorenz: Az agresszió »

Mohás Lívia: Az agresszióról és a sikerkereső emberről

Mohás Lívia: Az agresszióról és a sikerkereső emberrőlAz ismert pszichológus szerint az agresszivitás Isten adta tulajdonságunk, mint az étvágyunk vagy a vérmérsékletünk. Önmagában se nem jó, se nem rossz, attól függően, milyen motivációból, milyen céllal és milyen módon használjuk. Az életerő és az agresszió voltaképp ugyanaz: energia, véli a szerző - jól kellene használni ezt az energiakészletet. A könyv beszél az agressziót kiváltó okokról, hangsúlyozza az önismeretet, az önnevelést és öngyógyítást.

A könyv második része néhány ismert sikeremberről szól, Mike Tyson ökölvívóról, Lady Diana hercegnőről és Avilai Terézről, a szent apácáról.

Mohás Lívia: Az agresszióról és a sikerkereső emberről »

Sue Hadfield - Gill Hasson: Asszertivitás - Hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket?

Sue Hadfield - Gill Hasson: Asszertivitás - Hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket?Unod már az olyan önfejlesztő könyveket, amelyek tele vannak érthetetlen szakkifejezésekkel, és a gyakorlatban tulajdonképpen használhatatlanok? A Scolar Kiadó új könyvsorozatának első kötetében csak egyetlen idegen szót kell megismerned: Asszertivitás. Ez az érdekeid érvényesítését jelenti oly módon, hogy mások igényeit is figyelembe veszed. A több évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkező szerzőpáros nagy sikerű könyvében közérthetően fejti ki a témát, és konkrét élethelyzeteket mutat be, melyek segítségével Te is megtanulhatsz asszertív lenni önmagad, valamint családod, barátaid, szűkebb és tágabb környezeted érdekében.

Sue Hadfield - Gill Hasson: Asszertivitás »

Sue Bishop: Asszertivitás

Sue Bishop: Asszertivitás„Miért tesszük fel a kérdést annyiszor: hogyan kommunikáljunk? Miért szeretnénk rajta változtatni? Hiszen ha csendben maradunk, nem mondjuk ki a véleményünket, az kényelmes és mentes minden felelősségtől. Miért és hogyan legyünk asszertívek, ha többnyire agresszív viselkedéssel is elérhetjük, amit akarunk? A szerző, Sue Bishop választ ad a fenti kérdésekre. Egyben arra biztat bennünket, ismerjük meg önmagunkat: erősségeinket és gyengeségeinket. Egyszerű technikákat ajánl, hétköznapi helyzeteket ír le. A könyv gyakorlatait és feladatait elvégezve, a dialógusokat gyakorolva képesek leszünk elérni céljainkat, növelni önbecsülésünket. Ha szükségét érezzük, merjünk kérni, vagy nemet mondani. Így még a nehéz emberekkel is szót érhetünk, és a nehéz helyzetekben sem sérülünk, miközben javulnak az emberi kapcsolataink, és győztes - győztes helyzeteket hozhatunk létre.”

Miatovics Márta - coach, senior tréner

Sue Bishop: Asszertivitás »

A könyvespolcra ajánljuk

Tudástár

Asszertivitás és asszertív magatartás (önérvényesítés) » Asszertivitás (önérvényesítés) gyakorlata »
Asszertív viselkedés és kommunikáció »
A stressz - Hogyan éljünk stressz nélkül? » Stressz számokban »
Mi is az a mediáció (közvetítés)? »

Mentalkomm Kft.

Mentalkomm Kft.