Asszertív, önérvényesítő viselkedés és kommunikáció

Asszertív, önérvényesítő viselkedés és kommunikáció

Asszertív, önérvényesítő viselkedés és kommunikáció. Minden ember vágya, hogy harmóniában éljen önmagával és másokkal.Minden ember vágya, hogy harmóniában éljen önmagával és másokkal. Mindannyian szeretjük, ha odafigyelnek ránk, ha vonzónak tartanak minket, ha a munkahelyünkön korrekt munkatársnak tartanak, a személyes életünkben becsületes embernek neveznek, ha az a közvélekedés, hogy van valami személyes varázsunk. Mindannyian arra törekszünk, hogy a rólunk kialakult kép pozitív legyen, mert akkor tudjuk elfogadni önmagunkat és mások is akkor fogadnak el minket.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a környezetünk pozitív visszajelzései csak különleges alkalmakkor járnak nekünk (pl.: mikor szerelmesek vagyunk), pedig mindannyian ismerünk olyan embereket, akiknél a pozitív lelki beállítódás állandónak mondható. Az ilyen sugárzó egyéniségnek mondható emberek azok, akik megtanulták az asszertív, önérvényesítő viselkedés módszerét.

Természetesen mindannyian ismerünk olyan kisgyermekeket, akik pozitív tulajdonságokkal jönnek a világra, derűsek, kiegyensúlyozottak, energikusak. Ennek ellenére állítom, hogy az asszertív, önérvényesítő viselkedés megtanulható, fejleszthető felnőtt korban is. Kitartóan munkálkodni kell önmagunkon, s a siker nem marad el. Az asszertív viselkedés eszköze az asszertív, önérvényesítő kommunikáció.

Az asszertív viselkedésű ember olyan, mintha fényforrás volna a környezete számára. Belső fénye, belső ragyogása érzékelhető, látható a környezete számára. A jó hír az, hogy mindannyiunkban pislákol az a bizonyos fény, a rossz hír az, hogy sokan ritkán engedik meg maguknak, hogy a magabiztosság fénye akadálytalanul áradjon belőlük.

Az asszertív viselkedés legnagyobb akadálya az ember önmagáról alkotott negatív képe. A legtöbben azt hiszik magukról, hogy kétbalkezesek, tehetségtelenek, műveletlenek. Sokan ezt a hozományt kapják az őseiktől útravalónak, de nem kell az életünk végéig ezzel a tudattal élnünk.

A család hatása a viselkedésünkre

A család hatása a viselkedésünkreOlyan kultúrában éltünk az elmúlt évtizedekben, amely azt tanította, hogy „ne legyél egyéniség, simulj bele a szürke tömegbe, ne lógj ki sehonnan, hogy nem vagy elég okos, és mindenért te vagy a hibás”.

Fájdalmas élmények alapján megtanultuk a tehetetlenséget, sok-sok negatív bélyeget cipelünk magunkkal láthatatlanul. Csak azt érzékeljük, hogy nem tudjuk megvédeni magunkat, és a saját érdekeinket önként feladjuk. Meg sem várjuk, amíg a sor végére állítanak minket, magunktól beállunk a sor végére.

Szégyelljük a tehetetlenségünket, a sikertelenségünket, s ha önérvényesítő magatartású emberrel találkozunk tovább zsugorodik az önbizalmunk.

Többnyire minden család szeretettel neveli a gyermekét, ennek ellenére a szülők sok olyan viselkedést megtanítanak, amely hátrányos a felnövekedő gyermek számára.

Sok apa a vitákat ezzel a mondattal zárja le: „Amíg az én kenyeremet eszed, azt kell tenned, amit én mondok!” Ezzel megtanítja a gyermekét arra, hogy kiszolgáltatottságot érezzen minden alkalommal, amikor a férjével vagy a főnökével nem ért egyet.

Másokat a tekintélyelvűség alapján nevelnek. „Majd adok én neked, csak követelőzz!” – fenyegeti meg az anya a gyermekét, amikor az határozottan és hangosan elmondja, hogy mit szeretne. Így megtanulja a gyermek, hogy elfogadja a mások akaratát, s a magáét háttérbe szorítsa.

Sok szülőnek nem marad elég ideje a gyermekére. Van, hogy mások vigyáznak a gyermekre, amíg az anya és az apa dolgoznak. Ilyenkor a gyermekek – tévesen – de arra következtetnek, hogy nem elég fontosak a szüleik számára. Az érzésből felnőtt korra is megmarad az, hogy nem mer semmilyen igénnyel előállni.

A szülők hangulatát, idegességét, vagy türelmetlenségét, szomorúságát a gyermek mindig magára veszi. A gyermek ilyenkor azt gondolja, hogy a szülő azért szomorú, ideges, türelmetlen, mert ő, a gyermek nem volt elég jó, és ezért kegyetlen bűntudat gyötri. S később, felnőttként már tudja, hogy nem ő a hibás mások hangulatáért, de a bűntudat érzése megmarad.

Változtass, légy asszertív!

Változtass, légy asszertív!Amíg gyermekek vagyunk, szinte mindenkitől függünk, aki nálunk nagyobb, idősebb, erősebb. Felnőttként azonban mi magunk dönthetjük el, hogy megtartjuk-e a gyermekkorunkban beidegződött rossz viselkedési parancsokat, vagy változtatunk rajta.

Sok gyermek életét megmérgezik a nem megfelelően viselkedő felnőttek (alkoholista apa, lelki zsaroló anya, verekedő testvér) felnőtt korban azonban beadhatjuk magunknak a mindig kéznél lévő „ellenmérget”, a tudatosan kialakított asszertív viselkedést.

Az asszertív viselkedés önérvényesítő viselkedést jelent, de… úgy, hogy mások igényeit is ugyanolyan fontosnak kezeljük, és mások igényeire is tekintettel vagyunk. Hiszen kinek okozna örömet, hogy ő maga jól érzi magát, a környezete pedig csupa elégedetlen emberből áll? Akkor érezzük magunkat igazán jól, amikor mi magunk is, és a környezetünkben élők is nyugodtak, elégedettek, kiegyensúlyozottak.

Az asszertív viselkedést elsősorban a higgadtság jellemzi. Nyugodtnak maradni egy problémás helyzetben, megtanulható tudomány. A pozitív viselkedési mintákat gyakorlással a legkönnyebb megtanulni. Ezért alkalmasak a tréningek a higgadt viselkedés megtanulására, mert a résztvevők megtapasztalják és addig gyakorolják a pozitív viselkedési mintát, amíg csak elég bátornak nem érzik magukat arra, hogy a való életben is alkalmazzák.

Ha asszertív módon szeretnénk viselkedni, akkor szeressük, amit csinálunk. „Ez lehetetlen! Hogyan szeressem, amit utálok, és csak kényszerből csinálom?” – tette fel a kérdést egy résztvevő az egyik tréningemen.

Amikor valamit negatív érzésekkel csinálunk, akkor nehezünkre esik, sok energiát követel tőlünk (hiszen az ellenállásunk legyőzéséhez is energia kell). Mindennek két oldala van. Közhelyként már ismerjük a mondást: minden rosszban van valami jó is. Ha rátanulunk arra a szemléletre, hogy megkeressük a dolgok pozitív oldalát, akkor rájövünk, hogy amit eddig utálattal csináltunk, annak is van vonzó, izgalmas, hasznos oldala. Nézzük mindig az adott helyzet jó oldalát, és el fogunk csodálkozni, mennyire megváltoztatja ez a hozzáállásunkat.

Tanuljuk meg érteni a testbeszédet. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a teste aljas hitszegő, mer elárulja a valódi érzéseit, és ezért a legszívesebben elnémítaná.

El kell fogadnunk a test – lélek – szellem hármas egységét. A középkori emberek azon fáradoztak, hogy a bűnös testet háttérbe szorítva minél hangsúlyosabbá tegye a lelket. A felvilágosodás a szellemet juttatta uralkodó szerephez.

„Gondolkodom, tehát vagyok.”

(Descartes)

Manapság úgy gondoltuk, hogy a test az elsődleges, egyre szaporodnak a fitness termek, divat a testépítés.

Test, lélek és szellem

Test, lélek, szellemIdeje volna belátni, hogy mi magunk vagyunk a test, a lélek és a szellem is.

A testünk egyetlen társalgási témát ismer: az érzéseket. Az érzéseinket kifecsegi, és bármennyire is igyekszünk fegyelmezetten viselkedni, a testünk elárulja a valódi érzelmeinket. A testbeszédben is vannak szimbólumok, amelyek segítenek a viselkedést érteni, de mindig a test, szellem, lélek összjátékát kell figyelni, hogy az adott ember viselkedését helyesen értelmezzük.

Vállaljunk felelősséget! Felelősséget vállalni azt jelenti, hogy nem a körülmények áldozatának tartjuk magunkat, hanem felvállaljuk a döntéseink következményeit. Mindig, minden körülmények között van legalább két választási lehetőségünk.

Sok dolog van, amiről nem tehetünk abban az értelemben, hogy nem mi okoztuk a problémát. Abban azonban már komoly felelősségünk van, hogy mit kezdünk a problémával. Nem mi okoztuk a levegőszennyezést, amely a gyermekünk allergiáját kiváltotta, de az a mi felelősségünk, hogy elköltözünk-e a egészségesebb vidékre, vagy gyógyszerekkel igyekszünk segíteni a gyógyulást.

Döntő fontosságú az asszertív viselkedésben, hogy hogyan látjuk a dolgokat. Amin az egyik ember méregbe gurul, a másik azon csak jót nevet.

Azért nem szeretünk felelősséget vállalni, mert nem tanultuk meg, sőt inkább azt tanultuk, hogyan hárítsuk el a felelősséget. „Nem én voltam! Úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött!”

Ha megszemléljük szüleinket, rokonainkat, tanárainkat, vagy a szomszédainkat, láthatjuk, hogy igen ritkán vállalják a saját hibáikat, inkább körülnéznek, hol találhatnak bűnbakot. Megtanultuk, hogy ha beismerjük a hibánkat, az haragot szül. Ha nem ismerjük be a hibánkat, akkor lelkifurdalásunk lesz, és bosszankodunk, vagy dühbe gurulunk, illetve szégyenkezünk, amikor rajtakapnak minket.

Asszertív viselkedés

Asszertív viselkedésAz asszertív viselkedés becsületes, felelősséget vállaló viselkedés.

Ha szeretnéd megtanulni az asszertív viselkedés és kommunikáció alapjait, akkor jelentkezz a „Asszertív üzleti kommunikáció” tréningre!

Módszer: A tréningen többféle technikát használunk (analitikus orientáltság, kognitív módszerek, önkitöltős teszt, helyzetgyakorlatok, NLP). A könnyebb helyzetektől a nehezebbek felé haladunk, s személyre szabott módszereket alkalmazunk a résztvevők által felkínált helyzetekre. Konkrét problémákra közösen keresünk konkrét megoldásokat. A megoldásokat védett környezetben gyakorolhatják a résztvevők.

Tudnivalók: A tréningre semmit nem kell magaddal hozni, minden eszközt biztosítunk, ami az eredményes munkához szükséges.

Az Asszertív üzleti kommunikáció tréning során közelebb jutsz az önmegvalósításhoz, megnő az önbizalmad, a birtokodba kerül egy elegáns konfliktuskezelési módszer, eléred, hogy mások jobban tiszteljenek, megtanulsz nemet mondani a számodra kellemetlen kérésekre, az egész személyiséged kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb, határozottabb, boldogabb lesz.

Asszertív, önérvényesítő viselkedés és kommunikáció - Mentalkomm Kft.

Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréning témakörei

IdőProgram
1. nap – A test színháza, érzelmek kifejezése
10.00. - 11.30.
 • Bemutatkozás, a tréning keretei.
 • Nem verbális bemutatkozó gyakorlat.
 • Az asszertív kommunikáció, az asszertív magatartás
  • jelentése, jelentősége
  • alapjai
  • használhatósága
 • A nem verbális kommunikáció jelentősége – fókuszban a tekintet. Hívogató szemek – gyakorlat. Félénk, agresszív, barátságos, magabiztos pillantás.
11.30. - 11.40.Kávészünet
11.40. - 13.10.
 • Némajáték testtartással, gesztusokkal, mimikával. Távolság szabályozás. Félénk, agresszív, magabiztos fellépés. Videó visszajelentés.
 • A nem verbális kommunikáció vokális szintje – hangerő, hangtónus, hanglejtés. Gyakorlat.
 • Relaxáció – a testbeszéd lelkünkre is visszahat.
13.10. - 14.00.Ebédszünet
14.00. - 15.30.
 • Kommunikáció – verbális, nonverbális, metakommunikáció
 • Értjük vagy félreértjük egymást?
 • Asszertivitás kérdőív kitöltése.
 • Asszertív, agresszív és szubmisszív magatartás jellemzői.
 • Az asszertív érzelem kifejezés és konfliktus megoldás három lépése. Érzelmek kifejezése vagy „lejátszása” – asszertivitás vagy acting out reakció.
15.30. - 15.40.Kávészünet
15.40. - 17.10.
 • Testi reakciók és a négy alapérzelem – szomorúság, düh, szorongás, öröm.
 • Sértődés, düh, ingerültség kimutatása agresszív és asszertív módon – szituációs gyakorlat.
 • Kritika fogadása és kifejezése.
 • Mások nemtetszésével való foglalkozás vagy azzal való nem törődés.
17.10. - 17.15.Kávészünet
17.15. - 18.00.
 • Mások jogtalan igényeivel szemben a nem tetszés kifejezése – szituációs gyakorlat.
 • Szubmisszív, manipulatív, agresszív és asszertív megoldások.
 • Dicséret elfogadása és adása asszertív módon – szituációs gyakorlat. A dicséretet visszautasító félénk magatartás.
 • Pozitív kommentár.
 • Házi feladat a következő ülésig.
 • A nap zárásaként relaxáció
2. nap – Információ kérés, szociális viselkedés
10.00. - 11.30.
 • Házi feladat megbeszélése.
 • Szituációs gyakorlatok:
 • Beszéd, információ
 • Szorongás oldása a beszélgetés folyamán: a beszélőre odafigyelés gyakorlatai.
 • Önbemutatás felvételi beszélgetés során. Videó visszajelentéssel.
11.30. - 11.40.Kávészünet
11.40. - 13.10.
 • Beszélgetés lezárása bőbeszédű partnerrel szemben – metakommunikációs jelzések és közbevágás
 • Szociális viselkedés
 • Személyes kérések megfogalmazása, szívességek kérése.
13.10. - 14.00.Ebédszünet
14.00. - 15.30.
 • Ismerősök jogtalan kéréseinek visszautasítása, nemet mondás készségének elsajátítása – törött lemez technika és tompítás.
 • Hibás áru kicseréltetése, étteremben reklamáció, stb.
15.30. - 15.40.Kávészünet
15.40. - 17.10.
 • Szomorúság, bánat, elzárkózás kifejezése – szituációs gyakorlat.
 • Agresszív (duzzogás, dac), szubmisszív és asszertív megoldásmódok. (A szituációs gyakorlatok elemzését esetenként videó felvétel segíti.)
 • A résztvevők által hozott problémás helyzetek gyakorlati megoldásai
17.10. - 17.15.Kávészünet
17.15. - 18.00.
 • A résztvevők igényei alapján egyéb gyakorlatok:
 • Információkérés – hivatalban, főnöktől, munkavállalással kapcsolatban, stb. Fizetésemelés kérése a főnöktől.
 • Ismerősök partira hívása. Randevú kérése. Stb.
 • A tréning tapasztalatainak megbeszélése.
 • Búcsúzás, zárás.

Jelentkezés Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréningre

Jelentkezzen Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréningre! A tréning célja, hogy elsajátítsa azokat a technikákat és módszereket amelyek segítenek érvényesülni a mindennapi kommunikációban.

Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréning
Jelentkezzen Asszertív Üzleti Kommunikáció Tréningre!

További információ:

Csehák Hajnalka pszichológus tréner (06-20-353-7262)

info@mentalkomm.hu »

Asszertív, önérvényesítő viselkedés és kommunikáció - Mentalkomm Kft.

A könyvespolcra ajánljuk

Libri partner program

Konrad Lorenz: Az agresszió

Konrad Lorenz: Az agresszió„Konrad Lorenz ezzel a könyvével robbant be a viselkedéstudományok harcias világába az ötvenes években. Témája az agresszió, az állatok legfontosabb viselkedés-szabályozó mechanizmusa, melynek működése révén az állatcsoportokban kialakul a rangsor, és lehetővé válik az erőforrások biológiailag optimális elosztását különösebb harcok nélkül. Ezt a biológusok számára könnyen érthető viselkedést járja körbe Lorenz a legkülönbözőbb fajok: halak, madarak, emlősök vizsgálatával, sőt az utolsó oldalakon szó esik arról az emberről, mint az állatfajok egyikéről, akiben szintén működik ez a szabályozó mechanizmus, bár a kultúra korlátai között. Ezt a felismerést nehezen emésztették meg a társadalomtudományok; Lorenz ironikusan meg is jegyezte, hogy a könyvével kapcsolatos reakciók is szépen bizonyítják az emberi agresszió létét és kíméletlenségét.”

(Csányi Vilmos)

Konrad Lorenz: Az agresszió »

Mohás Lívia: Az agresszióról és a sikerkereső emberről

Mohás Lívia: Az agresszióról és a sikerkereső emberrőlAz ismert pszichológus szerint az agresszivitás Isten adta tulajdonságunk, mint az étvágyunk vagy a vérmérsékletünk. Önmagában se nem jó, se nem rossz, attól függően, milyen motivációból, milyen céllal és milyen módon használjuk. Az életerő és az agresszió voltaképp ugyanaz: energia, véli a szerző - jól kellene használni ezt az energiakészletet. A könyv beszél az agressziót kiváltó okokról, hangsúlyozza az önismeretet, az önnevelést és öngyógyítást.

A könyv második része néhány ismert sikeremberről szól, Mike Tyson ökölvívóról, Lady Diana hercegnőről és Avilai Terézről, a szent apácáról.

Mohás Lívia: Az agresszióról és a sikerkereső emberről »

Sue Hadfield - Gill Hasson: Asszertivitás - Hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket?

Sue Hadfield - Gill Hasson: Asszertivitás - Hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket?Unod már az olyan önfejlesztő könyveket, amelyek tele vannak érthetetlen szakkifejezésekkel, és a gyakorlatban tulajdonképpen használhatatlanok? A Scolar Kiadó új könyvsorozatának első kötetében csak egyetlen idegen szót kell megismerned: Asszertivitás. Ez az érdekeid érvényesítését jelenti oly módon, hogy mások igényeit is figyelembe veszed. A több évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkező szerzőpáros nagy sikerű könyvében közérthetően fejti ki a témát, és konkrét élethelyzeteket mutat be, melyek segítségével Te is megtanulhatsz asszertív lenni önmagad, valamint családod, barátaid, szűkebb és tágabb környezeted érdekében.

Sue Hadfield - Gill Hasson: Asszertivitás »

Sue Bishop: Asszertivitás

Sue Bishop: Asszertivitás„Miért tesszük fel a kérdést annyiszor: hogyan kommunikáljunk? Miért szeretnénk rajta változtatni? Hiszen ha csendben maradunk, nem mondjuk ki a véleményünket, az kényelmes és mentes minden felelősségtől. Miért és hogyan legyünk asszertívek, ha többnyire agresszív viselkedéssel is elérhetjük, amit akarunk? A szerző, Sue Bishop választ ad a fenti kérdésekre. Egyben arra biztat bennünket, ismerjük meg önmagunkat: erősségeinket és gyengeségeinket. Egyszerű technikákat ajánl, hétköznapi helyzeteket ír le. A könyv gyakorlatait és feladatait elvégezve, a dialógusokat gyakorolva képesek leszünk elérni céljainkat, növelni önbecsülésünket. Ha szükségét érezzük, merjünk kérni, vagy nemet mondani. Így még a nehéz emberekkel is szót érhetünk, és a nehéz helyzetekben sem sérülünk, miközben javulnak az emberi kapcsolataink, és győztes - győztes helyzeteket hozhatunk létre.”

Miatovics Márta - coach, senior tréner

Sue Bishop: Asszertivitás »

A könyvespolcra ajánljuk

Tudástár

Asszertivitás és asszertív magatartás (önérvényesítés) » Asszertivitás (önérvényesítés) gyakorlata »
Asszertív viselkedés és kommunikáció »
A stressz - Hogyan éljünk stressz nélkül? » Stressz számokban »
Mi is az a mediáció (közvetítés)? »

Mentalkomm Kft.

Mentalkomm Kft.