„Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.”

(George Eliot)

Karrier tervezés a gyakorlatban

Legyen Ön is sikeres!

Karrier tervezés

Már Szókratész megmondta: „a cél nélküli élet nem méltó élet”. Bizonyára Ön is szeretne boldog életet élni, bebiztosítani a jövőjét, mások tapasztalataiból tanulni, előre haladni az önmegvalósításban, eligazodni az élet sorsformáló rejtélyei között. Talán vágyódik egy olyan állásra, amellyel megteremtheti a saját és a meglévő vagy majdani családja anyagi biztonságát.

Mire jó a karrier tervezés?

 • hogy legyen fogalma arról, mit szeretne az életével kezdeni
 • kiszámíthatóvá teszi a jövőt
 • ha csüggedést érez, ott van a kitűzött cél
 • folyamatosan ott van szem előtt a perspektíva
 • tervszerű önmegvalósítási lehetőséget jelent
 • biztonságot jelent
 • az erőfeszítés szükségességére figyelmeztet nap mint nap

A karrier tervezés és az életszakaszok

A felnőtt embernek szüksége van arra, hogy megtervezze a számára megfelelő életminőségét biztosító lépéseket. Nagyon sokan vannak, akik érzik és tudják ezt, mégsem tudják kitalálni, hogy milyen munka, milyen életpálya, milyen foglalkozás való nekik. Bizonytalanok önmagukban, megkérdőjelezik a saját alkalmasságukat. Szeretnének célirányos önfejlesztéssel jobb pozíciókat megszerezni, de általában kicsi az önbizalmuk. Az önértékelési gondok szinte minden honfitársunkra jellemzők. A legtöbben nincsenek tisztában a képességeikkel, rendszerint aláértékelik önmagukat.

Az alábbiak segítenek Önnek, hogy meghatározza, a karriertervezés melyik szakaszában tart.

Életpályánk 3 nagy választásból áll össze:

 • foglalkozásválasztás
 • munkahelyválasztás
 • karrierválasztás

Mi leszel, ha nagy leszel?Kisgyermekként legtöbbünknek van valamilyen álma. Amikor a széles szájjal mosolygó nagynénik megkérdezik, hogy: „Mi leszel, ha nagy leszeeel?” – akkor nagy büszkén mondjuk: kukás autós, vagy hercegnő leszek.

Mire felnőttek leszünk, elbizonytalanodunk. Eltűnnek a szemet csillogtató gyermekálmok, és marad a pályaválasztás, mint nyomasztó kötelesség. Amikor elérkezik az érettségi és a szakma választás ideje, akkor a puhatolózás, a próbálgatások jellemzik a szakmákhoz való viszonyunkat. Az alapképzés meghosszabbodása miatt manapság kitolódnak a választási periódusok, és ez egyben azt is jelenti, hogy a fiatalok érettebben választanak életpályát.

A karrier tervezés és az életszakaszok25-45 éves kor között a megállapodunk egy szakterületen, amit az első években kipróbálunk, megtapasztalunk különböző munkaköröket, keressük az önmegvalósítás lehetőségét, azután pedig megfelelünk a munkaköri kihívásoknak, stabilan építjük a karrierünket. Speciális területet választunk, fejlesztjük a kompetenciánkat, a kreativitásunk is segíti az előrejutásunkat, s 3-5 évenként új munkaterületeket hódítunk meg.

Ezután vagy megőrizzük az eredeti szakterületünket, és fenntartjuk az elért sikereinket, vagy más területet választunk az élethosszig való tanulás szellemében. Ha az eredeti szakmánknál maradunk, ezt az időszakot jellemzi a naprakész technikai tudás, ekkor jutunk el arra a szintre, hogy másokat tanítani kezdjünk, szélesedik a látókörünk, aktívak és energikusak vagyunk.

65 éves korban kezdődik a lelassulás időszaka, ekkor megyünk nyugdíjba, de a lendület visz tovább, ezért tanácsadói, oktatói pozíció felé mozdulunk el.

70 év felett valamikor visszavonulunk, s a szervezeti kereteken kívül tevékenykedünk, amíg csak bírjuk.

Karrier tervezési tanácsok

Ma már mind a munkahelyek, mind az egyes emberek tudják, hogy akkor tudnak boldogulni, ha tervezik az „életpályájukat”. Ha egy céget ösztönösen vezetnek, akkor káosz uralkodik benne, ha egy munkavállaló ösztönösen éli a munkás életét, akkor sodródik.

A siker alapvető feltétele, hogy birtokoljunk alapvető képességeket, és tudásokat. Ha karriert (akár kicsit, akár nagyot) szeretnénk építeni, öt elengedhetetlen feltételnek meg kell felelni.

Ezek:

 • önismeret
 • megfelelő végzettség
 • döntéshozatal képessége
 • tervezni tudás
 • problémamegoldás

Karrier tervezéseEl kell fogadni, hogy az életünk során nem elegendő egy szakma elsajátítása, valószínűleg kettő, vagy három szakmára is szükségünk lesz, így a tanulás az élet állandó szereplőjévé válik. A tanulás állandósulása az életünkben nem csak azt jelenti, hogy folyamatosan iskolába kell járni, és egyik diplomát szerezni a másik után, hanem azt jelenti, hogy folyamatosan növelni kell az önismeretünket, a kommunikációs eszköztárunkat, a konfliktusmegoldó módszereinket, az időbeosztás művészetét, stb. Ebbe a körbe tartozik az is, hogy megtanuljuk megtervezni a jövőnket, a karrierünket.

Akkor tudunk jó és megvalósítható karrier tervet készíteni, ha képesek vagyunk a változásra, ha számon tartjuk a célkitűzésnél a rendelkezésünkre álló racionális és emocionális forrásainkat, és ha feltérképezzük, hogy a cél eléréséhez kik a szövetségeseink.

Jó célok a karrier szolgálatában

A karrier tervezésnek mindig egyénre szabottnak kell lenni, hiszen szerencsére nem vagyunk egyformák. Amikor két ember ugyanazt a célt tűzi ki maga elé, a célhoz vezető utak biztosan különbözőek lesznek, mert ami egy egyiknek sikerül, a másiknak kudarcok sorozatát jelentheti. Jó célok nélkül az energiák szétforgácsolódnak, s az előre haladásunk csak a véletlenen múlik majd.

Karrier tervezésCsak az tud jó célt kitűzni, aki reális önismerettel rendelkezik. Akinek reális az önismerete, tudja, hogy hova, milyen irányba kell fejlődnie, s el tud köteleződni a fejlődés irányába. S aki elköteleződött egy fejlődési irányba, az képes a szükséges mértékű erőfeszítések megtételére.

A jó cél kitűzésekor mindig számba kell venni a segítő és az akadályozó tényezőket. A sikeresen kitűzött cél eléréséhez fejlett mentális kultúrára van szükség.

Vannak élethelyzetek, amikor a célunkhoz csak kerülő úton juthatunk el, de vigyázni kell arra, hogy a kerülő út ne jelentsen jóvátehetetlen idő- vagy energiaveszteséget.

Döntési képességek a karrier szolgálatában

Amikor döntünk két vagy több lehetőség között, akkor valamit választunk, és ez azt jelenti, hogy amit „nem választottunk”, az lehet, hogy végérvényesen elveszett. A legtöbb ember éppen ezért fél dönteni, mert tudja, hogy a rossz döntés hosszú időre parkoló pályára állíthatja a karrierjét, sőt az egész életét.

A gyermeknek, akinek a szülei felelősségteljesen, felkészülten, gondosan választottak iskolát, nagyobbak lesznek az életesélyei, a sikeresélyei. S általában is elmondható, a későbbi, felnőtt korra is jellemző, hogy szeretetteljes külső támogatás nélkül nem szokott létre jönni jó értelemben vett karrier. Felnőtt korban ezt a szeretetteljes támogatást megadhatja egy barát, társ, nagyon jó munkatárs, vagy egy jó segítő szakember is.

További szempontok a karrier szolgálatában

 1. Megfelelő információk beszerzése, ugyanis a karriert időben ma kell megtervezni, de a majdani, jövőben bekövetkező valószínű helyzetre kell felkészülni. Fontos szempontok a szakmai presztízs, a munkaerőpiac igényei, a várható jövedelem, a globális szemlélet figyelembe vétele.

 2. Fontos tervezési szempont, hogy az illető milyen kockázatot vállal. Törekedni kell a minél nagyobb biztonságérzetet adó életpálya megtervezésére.

 3. A jövőkép meghatározza, hogy az illető a munkájához milyen életmódot, milyen magánéleti, párkapcsolati, vallási, politikai, kulturális és morális értékeket vall.

 4. Bármennyire furcsa is, a sikeres karrier tervezéshez elengedhetetlen a pozitív gondolkodás, a belső derű, hiszen az aggódó, görcsös, szorongó, frusztrált ember nem hisz a jövőben, inkább fél attól, s ezek a negatív érzések felemésztik az alkotó energiáját.

 5. A kapcsolatok építése azért fontos, mert mindenkinek, aki karriert szeretne, szüksége van mások támogatására, szüksége van elismerésre, más nézőpontok megismerésére, példaképekre, biztatásra. A karrier tervek megvalósítása a társadalomban, munkahelyi csoportokban történik, így a „magányos farkasok” nem tudnak karriert építeni.

 6. Kötelező alap kérdések vizsgálata nélkül nincs karrier. Fel kell tenni a következő kérdéseket, és körültekintően válaszolni rájuk: mit, kinek, miért, mikor, milyen forrásból, hogyan és kivel szeretnénk megvalósítani.

Ha Ön is szeretné, hogy az önfejlesztésbe invesztált beruházásai magas szinten megtérüljenek, jöjjön el a Karrier Tervező Tréningünkre. Kiemelt figyelmet, személyre szabott karrier tervet kap, amely igazodik a személyiségéhez, a jövő képéhez, figyelembe veszi a jelenlegi lehetőségeit, és szolgálja az álmai megvalósulását.

Mi történik a karrier tervező tréningen?

0. lépés – a jelentkezést követően elküldjük azokat a teszteket, amelyeket kitöltve kérünk visszaküldeni, így minden résztvevőnél fogjuk tudni, hogy milyen munkákra a legalkalmasabb, milyen munkák illenek a személyiségéhez, melyek azok a tevékenységek, amelyekben a legsikeresebb lehet.

A karrier tervező tréning témakörei

 1. Bemutatkozás, ismerkedés, első benyomás
 2. A személyes képességek és a családi erőforrások összhangba hozása – adottságok, képességek, készségek, eddig megszerzett gyakorlat, kapcsolatrendszer, anyagi támogatás lehetőségei
 3. A környezet által kínált lehetőségek – a hazai és külföldi gazdasági lehetőségek és korlátok feltérképezése
 4. Szándékok, vágyak, álmok, célok – objektivitás, motiváció, képzelőerő, sikerek és kudarcok, pozitív élmények
 5. Egyéni karrier terv elkészítése – reális célkitűzés, konkrét lépések megtervezése, szükséges eszközrendszer összegyűjtése, időterv elkészítése

A karrier tervező tréning egyénre szabott, a mérhető tulajdonságok, képességek és lehetőségek alapján készül, folyamatosan szem előtt tartva a személy álmait, vágyait, összhangba hozva ezeket a reális lehetőségekkel.

Azokat várjuk a karrier tervező tréningen, akik bizonytalanok abban, hogy a személyiség jegyeik alapján milyen munkák végzésére alkalmasak, vagy megrekedt a karrierjük, lehet, hogy kiábrándultak a most végzett munkájukból, vagy még nem sikerült elhelyezkedniük.

Jelentkezése elfogadása után, az email címére a tesztek anyagát megküldjük.

Biztosítunk minden Kedves Résztvevőt, hogy az egyedi igényeit az adott lehetőségeken belül messzemenően figyelembe vesszük.

Rendezvénynaptár:

Legyen Ön is sikeres
Jelentkezzen Karrier tervező tréningre!

További információ:

Csehák Hajnalka pszichológus tréner (06-20-353-7262)

info@mentalkomm.hu »

Mentalkomm Kft.

Mentalkomm Kft.